Ciężka praca się opłaca

02 otwarcie boiskaLata 2014-2018 dla władz samorządowych gminy Czosnów to czas bardzo wytężonej pracy opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej. Wartość inwestycji, które zostały wykonane w tym okresie na terenie gminy Czosnów to kwota prawie 80 mln zł.

Przedsięwzięcia takie, jak:

 • budowa 30 km dróg i chodników, 38 km kanalizacji, 13 km wodociągów,
 • budowa profesjonalnego boiska z trybunami, punktem spikerskim i parkingiem w Czosnowie,
 • budowa hali sportowej i bieżni przy szkole w Kazuniu Polskim,
 • rozbudowa szkoły i budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaliszkach,
 • przebudowa sali gimnastycznej i parkingu przy szkole w Cząstkowie Maz.,
 • budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sowiej Woli,
 • budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Łomnie i Małocicach,
 • budowa budynku socjalnego,
 • zakup autokaru dla szkoły w Kaliszkach,
 • budowa 19 placów zabaw i 9 siłowni napowietrznych,
 • remonty strażnic OSP w Czosnowie i Krogulcu,
 • zagospodarowanie ronda w centrum gminy,
 • rozpoczęcie budowy 11 km nowych ścieżek rowerowych i deptaka w Czosnowie

mogą cieszyć naszych mieszkańców. Bardzo obrazowo przedstawiają, jak w ciągu tych 4 lat zmieniła się przypuszczańska gmina Czosnów. Niemniej jednak zainwestowane kwoty, kilometry dróg i kanalizacji, liczba inwestycji świadczące niewątpliwie o potencjale i rozwoju gminy, nie oddają całokształtu pozytywnych zmian, jakie zaszły w ciągu mijającej kadencji.

Do obrazu rozkwitającej i zmieniającej się wizualnie gminy należy dołączyć działania chociażby w jakże ważnym obszarze poprawy bezpieczeństwa. Gmina wzbogaciła się o dwa nowe samochody strażackie, wprowadzono System Powiadamiania SMS-owego dla poprawy komunikacji z mieszkańcami, podpisano porozumienie o współpracy z OSP Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Maz., odbyły się liczne szkolenia dla strażaków oraz debaty policyjne z lokalną społecznością.

Jedną z ważniejszych zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w gminie Czosnów to bez wątpienia poprawa komunikacji autobusowej. Została uruchomiona długo oczekiwana linia ZTM numer 750 na trasie Metro Młociny-Dębina oraz Palmiry, co w znaczący sposób ułatwiło i przyspieszyło dotarcie do stolicy mieszkańcom gminy.

Ogromną transformację przeszedł również system zasilania w energię elektryczną. Najważniejsza inwestycja energetyczna gminy Czosnów i sąsiednich terenów to budowa Głównego Punktu Zasilającego Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów (15 km), jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Budowa GPZ zapewniła bezpieczeństwo energetyczne, a także rozwiązała problem przyłączenia nowych obiektów. Inwestycja przyczynia się do szybkiego rozwoju gospodarczego nie tylko gminy Czosnów, ale całego powiatu nowodworskiego oraz północnego Mazowsza.

Ciągły rozwój postępuje także w dziedzinie edukacji. Szkoły pięknieją dzięki remontom, tworzą się nowe boiska, place zabaw; kadra pedagogiczna sukcesywnie podnosi kwalifikacje – utworzono Klub Kreatywnego Nauczyciela; powstał Gabinet Terapii Sensorycznej; realizowane są liczne projekty unijne, które pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Również dzięki projektom doposażane są sale edukacyjne oraz szkolne biblioteki. Wszystko to wpływa pozytywnie na zmiany na poziomie osiągnięć edukacyjnych – wyniki w nauce dzieci i młodzieży z czosnowskich szkół, kształtują się powyżej średniej województwa.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły