Gmina Sochaczew zawsze blisko ludzi

Orlinski MiroslawGmina Sochaczew jest bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, z rozwiniętą infrastrukturą, o niskiej stopie bezrobocia, z szybkim rozwojem przedsiębiorczości i czystym środowiskiem naturalnym. Realizacja tak nakreślonej wizji rozwoju wymaga prowadzenia systematycznych działań, które mają za zadanie rozwijać infrastrukturę i poprawiać jakość życia, stwarzać warunki do rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie przyjaznego klimatu dla powstawania nowych inwestycji w gminie. Otwartość władz gminnych na nowe inwestycje sprawia, że obszar gminy stanowi znakomite miejsce do rozwijania działalności oraz lokowania kapitału. Gminę Sochaczew wybrały takie firmy jak: MARS POLSKA Sp. z o.o., Sonoco – Alcore, MFO, Verona Products Professional, Champion, Latek oraz wiele firm spedycyjno-transportowych. Od roku 2012 w Wojtówce dynamicznie rozwinął się park handlowo-usługowy, na terenie którego znajduje się galeria handlowa, OBI, TESCO oraz McDonalds.

Sukcesywnie prowadzimy działania promujące małe i duże przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie gminy. Stabilna i dobrze prowadzona polityka finansowa umożliwia stałą poprawę warunków życia mieszkańców, tym samym zapewnia atrakcyjną ofertę do zamieszkania dla młodych ludzi, którzy widząc dynamiczny rozwój gminy wiążą z nią swoje plany na przyszłość.

Dbamy o poprawę jakości życia i bezpieczeństwo naszych mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury: drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, rozwój oświaty, kultury, sportu, wspieramy działania GOPS i OSP, a ostatnio podjęliśmy się dużych wyzwań proekologicznych.

Wspieramy każdą społeczną inicjatywę mieszkańców, tak aby czuli, że to Oni są najważniejsi w naszym samorządzie.

Obecnie posiadamy 205 km sieci i 4 nowoczesne stacje wodociągowe uzdatniania wody, które zaopatrują naszych mieszkańców w czystą wodę. W celu poprawienia parametrów technicznych oraz płynności zaopatrzenia w wodę południowowschodnich terenów gminy w Czystem pobudowano w 2015 r. przepompownię wody. Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego wymaga ciągłej rozbudowy sieci.

Rozwój urbanizacyjny to także nowa infrastruktura. W latach 2014-2017 wybudowano 26 km dróg gminnych asfaltowych, a w roku bieżącym planujemy przebudowę 11 km dróg asfaltowych za łączną kwotę 6 mln zł.

 

Mirosław Orliński

Wójt Gminy Sochaczew


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …