Gmina Rogowo – w stronę natury

gminaGmina Rogowo położona jest we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie rypińskim. Graniczy z gminą Brzuze, Rypin, Skrwilno (powiat rypiński), Chrostkowo, Skępe (powiat lipnowski) oraz Szczutowo (powiat sierpecki).

Powierzchnia gminy Rogowo wynosi 13 980 ha. W jej skład wchodzą 22 sołectwa.

Gmina Rogowo usytuowana jest w regionie Pojezierza Dobrzyńskiego, charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Niewielka część gminy położona jest w obrębie obszaru chronionego krajobrazu „Źródła Skrwy”. Cała gmina położona jest w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, w którym jako naczelną przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju z uwagi na walory i potrzeby ochrony środowiska.

Jest to gmina typowo rolnicza o dużych walorach turystycznych. Lasy na terenie gminy Rogowo zajmują powierzchnię 4646 ha, co stanowi 33,23 proc. powierzchni gminy. Brak przemysłu, duże zalesienie, morenowe pagórki, bogata sieć wód, w tym duża ilość jezior, dogodna sieć dróg spowodowały, że gmina stała się miejscem wypoczynku dla mieszkańców szczególnie dużych miast, którzy chętnie lokalizują tu swoje domy letniskowe. Sprzyja temu również bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna tj. ogólnodostępne boiska sportowe, ścieżki rowerowe, place zabaw, kort tenisowy, świetlice wiejskie, siłownie na świeżym powietrzu. Warto zobaczyć również zabytki m.in. kościół p.w. św. Bartłomieja w Rogowie, kaplicę p.w. św. Erazma w Pręczkach, Koźlak – wiatrak drewniany w Rogówku i pałac w Nadrożu.

 

Zapraszamy do wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym Sitnica!

 

Od kilku tygodni znowu działa ośrodek położony nad jeziorem Huta w gm. Rogowo. Jeszcze kilkanaście lat temu znany był on na całą okolicę, gościł wiele osób z regionu, a nawet z całego kraju. Niestety, z powodu braku realizowanych w nim remontów i inwestycji, z czasem uległ stopniowej dewastacji. W następstwie tego należało zadbać o bezpieczeństwo mienia i osób przebywających na terenie nieruchomości. W 2018 r. ośrodek został zlikwidowany.

Na początku nowej kadencji podjęto działania mające na celu przywrócenie temu miejscu dawnego blasku. Przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu chętnego poprowadzić ośrodek. W grudniu ubiegłego roku została zawarta umowa dzierżawy. Przedstawiciele spółki SPECTRUM (jako dzierżawcy obiektu) zobowiązali się do prowadzenia w ośrodku usług turystyczno-wypoczynkowych i rekreacyjno-sportowych. Zakres koniecznych do przeprowadzenia prac był znaczny, wiadomo więc było, że zmiany w ośrodku nie nastąpią od razu, a będą wprowadzane stopniowo. Po kilku miesiącach intensywnych robót, dzierżawcy ogłosili informację o otwarciu.

9 sierpnia – w pierwszym dniu wznowionej działalności – nad jezioro przybyły tłumy, by skorzystać z relaksu na łonie natury i zobaczyć jak zmieniła się „kultowa” Sitnica. Boiska do gry w piłkę, leżaki, parasole, punkt gastronomiczny, plac do gry w szachy – oferta jest już całkiem spora, a kolejne miesiące zapewne przyniosą nowe projekty. To zachwyca gości, którzy teraz chętnie przybywają nad akwen. W kolejnym roku będzie można wynajmować wyremontowane domki lub korzystać z pola namiotowego.

W dniu otwarcia odwiedziłem Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica i z radością przyznam, że jestem bardzo zaskoczony efektami pracy dzierżawców. Wszyscy im kibicowaliśmy i czekaliśmy kilka miesięcy od chwili zawarcia umowy, a oni ten czas wykorzystali w pełni swoich możliwości. Odnowiony pomost, piaszczysta plaża, zmienione oświetlenie oraz całe gotowe już otoczenie robią niemałe wrażenie. Właśnie tego oczekiwaliśmy oglądając zdjęcia z realizacji prac. Nie zawiedliśmy się! Cieszę się, że wszyscy szukający odpoczynku nad wodą mają teraz takie miejsce w niedalekiej okolicy. Sitnica odrodzona jak Feniks z popiołów czeka na gości. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa! Korzystającym z obiektu życzę pięknej pogody i bezpiecznego pobytu, a zarządzającym obiektem – powodzenia i takich tłumów, jak w pierwszym dniu działalności – mówi wójt Zbigniew Zgórzyński.

Inwestujemy w drogi

Na terenie gminy Rogowo wyznaczone zostały 42 ciągi dróg gminnych. Łączna długość dróg gminnych wynosi 118,4 km, w tym długość dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumicznej i z kostki betonowej) wynosi 48,5 km, twardej nieulepszonej (tłuczniowej): 2,5 km, długość dróg o nawierzchni gruntowej wynosi 67,4 km. Drogigminne o nawierzchni twardej stanowią 43,1 proc. wszystkich dróg gminnych.

W celu usprawnienia komunikacji na terenie gminy samorząd aktualnie realizuje kolejne inwestycje drogowe. Pierwsza w z nich to „Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo-Ruda od km 0+000 do km 0+925”, polegająca na budowie odcinka od skrzyżowania z drogą wojewódzką Rypin-Lipno w kierunku Rudy (925 m.). Wzdłuż drogi powstanie chodnik o dł. blisko 800 m, zjazdy, oznakowanie poziome i pionowe, planowane jest ustawienie poręczy ochronnych, montaż jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną (z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8 m). Umocnione zostaną pobocza i skarpy.

Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a zakończenie zadania zaplanowano w terminie do 30.09.2020 r. Koszt budowy drogi to 1 260 640,42 zł (z czego 50 proc. sfinansuje gmina Rogowo, drugą część stanowi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych).

Drugim istotnym zadaniem z zakresu drogownictwa jest „Przebudowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda (Przeszkoda) o długości 0,670 km”. Przebudowany zostanie odcinek w kierunku Żałego, do granicy z gm.Brzuze.

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy oraz powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Roboty wykończeniowe to m.in. wykonanie poboczy gruntowych, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych oraz prace teletechniczne. Wartość umowy opiewa na kwotę 279 874,21 zł brutto. Termin realizacji zadania: do 30.09.2020 r.

Na realizację przebudowy drogi gmina Rogowo pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły