Nowe miasta na mapie Polski od 1 stycznia 2021r.

Od 1 stycznia 2021 r. na mapie administracyjnej Polski przybędzie 10 nowych miast, a swoje granice zmieni ponad 20 gmin. Pięć wniosków zarekomendowano do negatywnego rozpatrzenia.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, w tym roku do  ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 37 wniosków rad gmin dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta lub zmiany nazwy gminy.

Regulacja przewiduje, że od 1 stycznia 2021 r. status miasta otrzyma 10 miejscowości: Kamieniec Ząbkowicki (w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim), Goraj (w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim), Kamionka (w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim), Sochocin (w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim), Solec nad Wisłą (w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim), Wiskitki (w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim), Dubiecko (w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim), Wodzisław (w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim), Budzyń (w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim), Koźminek (w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim).

Projektowane rozporządzenie ustala też granice ponad 20 gmin i miast, w tym m.in.: miasta na prawach powiatu Zielona Góra i w powiecie zielonogórskim – gminy Świdnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Zielona Góra części obszaru obrębu ewidencyjnego Wilkanowo; w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica – miasta Kruszwica przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Grodztwo; w woj. lubelskim w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka – miasta Kamionka obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Kamionka Osada, o powierzchni 62,10 ha oraz część obszaru obrębu ewidencyjnego Kamionka.

Spośród 37 złożonych wniosków pięć zarekomendowano do negatywnego rozpatrzenia. Chodzi o wniosek Rady Miasta Włocławek o zmianę granic miasta na prawach powiatu Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) i gminy Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski); wniosek Rady Miasta Dęblin o zmianę granic miasta Dęblin (woj. lubelskie, powiat rycki) i gminy Stężyca (woj. lubelskie, powiat rycki); wniosek Rady Miasta Rzeszowa o zmianę granic miasta na prawach powiatu Rzeszów (woj. podkarpackie) i gmin: Krasne i Boguchwała (woj. podkarpackie, powiat rzeszowski); wniosek Rady Miasta Puck o zmianę granic miasta Puck (województwo pomorskie, powiat pucki) i gminy Puck (województwo pomorskie, powiat pucki); wniosek Rady Gminy Mirzec o zmianę granic gminy Mirzec (województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki) i gminy Iłża (województwo mazowieckie, powiat radomski).

Jak zaznaczono w uzasadnieniu „opisane wyżej wnioski zarekomendowano do negatywnego rozparzenia, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności”. Jak wskazano, ich wspólną cechą jest brak obopólnej zgody pomiędzy jednostkami objętymi danymi zmianami.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że samorządy przystępując do zmiany przebiegu granic gmin „powinny dążyć do wypracowania porozumienia w zakresie wnioskowanych zmian. W tym celu właściwym byłoby podjęcie rozmów pomiędzy zainteresowanymi gminami (co w niektórych przypadkach już nastąpiło), a tam gdzie jest to uzasadnione, przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między stronami, z ewentualnym udziałem innych zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego oraz właściwego wojewody”.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …