Postęp zawdzięczamy samorządom

 

Brzezin_3– Nasza aktywność w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju województwa – mówi GUSTAW MAREK BRZEZIN, marszałek woj. warminsko-mazurskiego. – Wskaźniki są jednoznaczne, nie jesteśmy już na szarym końcu w kraju w skali regionów. Mimo pracy w zupełnie nowych pandemicznych warunkach mamy co świętować w roku 30-lecia polskich samorządów – dodaje.

 • Panie marszałku, ostatnią przedwakacyjną sesję samorząd województwa zapamięta na długo – po raz pierwszy w historii zarząd otrzymał absolutorium i wotum zaufania w trybie zdalnym.

– To prawda, na naszych oczach dzieje się historia, której bieg przez obecne uwarunkowania znacząco przyspieszył. Niemniej ciężko na ten sukces pracowaliśmy – rok 2019 był dla naszego regionu bardzo dobry, jednym z najlepszych w historii.

 • Co takiego się działo, że możemy tak mówić?

– Przede wszystkim dynamicznie nadrabialiśmy zaległości w gospodarce. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nie jesteśmy już na szarym końcu w kraju w skali regionów. Poziom życia mieszkańców, czyli to, co najbardziej nas interesuje, znacząco się poprawił – w zeszłym roku odnotowaliśmy duży spadek bezrobocia na Warmii i Mazurach, do poziomu 9 proc. Oznacza to, że 14 proc. osób, dotychczas bez zatrudnienia, znalazło pracę. Wskaźnik spadku wyraźnie przewyższa średnią krajową, co oznacza, że w naszym regionie szybciej powstawały nowe miejsca pracy. Co ważne, idzie to w parze z jej jakością, a więc wzrostem poziomu wynagrodzeń o około 6 proc. Mamy świadomość, że w tej kwestii jest jeszcze sporo do zrobienia, ale tendencja wzrostowa wysyła jednoznaczny sygnał, że to był naprawdę udany rok. Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że na Warmii i Mazurach w zeszłym roku zwiększył się również poziom inwestycji. Roczny wzrost w tym zakresie wyniósł 34,9 proc. Był to zdecydowanie najwyższy wzrost wartości nakładów inwestycyjnych wśród wszystkich regionów, jaki odnotowano w zeszłym roku. To fakt, samorząd województwa jako gospodarz regionu tworzy warunki wzrostu, ale największa w tym zasługa regionalnych pracodawców i ludzkiej przedsiębiorczości.

 • Nie ulega wątpliwości, że wpływ na taki stan rzeczy miała również m.in. ogólnokrajowa dobra koniunktura gospodarcza. Jaki udział w tym postępie miał samorząd województwa?

– Samorząd jest partnerem w rozwoju naszej gospodarki. Podkreślam, to regionalni i lokalni gospodarze prowadzą działania podnoszące jakość naszego życia, przyciągające nowych inwestorów i stymulujące lokalne społeczności do rozwoju. Towarzyszy nam hasło ze strategii rozwoju: „Warmia i Mazury miejscem, w którym warto żyć”. Na aktywizację bezrobotnych rozdysponowaliśmy między powiaty ok. 132 mln zł z Funduszu Pracy. Za te pieniądze sfinansowano programy dotyczące m.in. promocji zatrudnienia. Dzięki temu działaniu zaktywizowano ponad 16,5 tys. bezrobotnych, a 1,4 tys. z nich dostało środki na stworzenie swojej firmy. Do tego podpisaliśmy z przedsiębiorcami ponad 380 umów na pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe na łączną kwotę ok. 80 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • A propos środków unijnych – jak pan ocenia ich rolę w procesie rozwoju regionu?

– W obliczu coraz trudniejszej sytuacji samorządów, w realizacji wielu projektów i inwestycji pomoc środków unijnych z programu RPO, których jako samorząd województwa jesteśmy dysponentem, jest nieoceniona. Zeszły rok był bardzo udany, jeśli chodzi o ich implementację w naszym regionie – zakontraktowaliśmy aż 348 mln euro! Odpowiada to ponad 20 proc. wartości całego programu w tej perspektywie budżetowej, czyli ok. 1,7 mld euro. Jako region jesteśmy na 8 miejscu w kraju we wdrażaniu regionalnego programu. Zainwestowaliśmy już 80 proc. tych środków, a celujemy oczywiście w 100 proc. Te pieniądze dają potężny impuls rozwojowy gospodarce naszego województwa i bezpośrednio wpływają na zauważony postęp. W skrócie – wsparcie otrzymało ponad 2300 przedsiębiorstw, które stworzyły 6700 miejsc pracy.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

 • 500-lecie Grodziska Mazowieckiego

  Miasto wielu kultur i inwestycji Z Grzegorzem BENEDYKCIŃSKIM, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego rozmawia: Robert MATEJUK Panie burmistrzu, przez cały 2022 r. …

 • W powiecie płockim nie zwalniamy tempa rozwoju

  Rozmowa z Sylwestrem ZIEMKIEWICZEM, starostą płockim W wrześniu ub. r. został pan wybrany na starostę płockiego. Na jakich przedsięwzięciach skupił …

 • Musimy budować konkurencyjną gospodarkę

  Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja to przyszłość gospodarki. Czy wsparcie i rozwój Przemysłu 4.0 będą dotowane ze środków unijnych? O tym …