Gmina Długosiodło – warto inwestować w obszary wiejskie

O tym, że warto sięgać po środki europejskie świadczy przykład gminy Długosiodło położonej w woj. mazowieckim, powiat wyszkowski. Od wielu lat samorząd korzysta z możliwości, jakie przed obszarami wiejskimi otworzyły się z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gmina aktywnie czerpie z programów skierowanych do samorządów gminnych. Priorytetem dla Stanisława Jastrzębskiego, wójta gminy jest wydatkowanie nielicznych środków własnych jako udział w przedsięwzięciach finansowanych ze środków zewnętrznych, zwłaszcza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Świadczą o tym, kwoty, które gmina pozyskała z tego programu na budowę dróg, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W przypadku dróg były to 3 mln zł przy limicie na gminę wynoszącym 3 mln zł, podobnie w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na budowę której gmina otrzymała ponad 1,98 mln zł przy limicie na gminę w kwocie 2 mln zł. Kolejny przykład stanowi realizacja operacji pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonano rozbudowę istniejącego budynku OSP i GCIKSiR w Długosiodle. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wynosi 306 m2. Elementem projektu była również budowa 3 zadaszonych wiat o wym. 3,00 x 9,12 m do handlu produktami rolnymi.

Koszty całkowite zadania wyniosły ponad 1,95 mln zł, w tym dotacja z PROW 2014-2020 w kwocie 999.258,00 zł. W ramach zadania zostały wykonane:

  • utwardzenie kostką betonową placu targowego oraz miejsc postojowych o łącznej powierzchni 273 m2,
  • montaż 3 wiat o konstrukcji drewnianej, z których każda ma 3 stanowiska do handlu,
  • budynek przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów, w którym zaprojektowano salę wielofunkcyjną o pow. 128 m2, pomieszczenia administracyjne, sanitarne oraz windę.

Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły