Nowelizacja ustawy OZE w 2020

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Termin przyjęcia projektu planowany jest na III kwartał 2020 roku.

Jakie zmiany przewiduje projekt?

Konieczność przedłużenia obowiązujących programów pomocy publicznej

Zasadniczą przyczyną wprowadzenia kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, jest konieczność przedłużenia obowiązujących programów pomocy publicznej, w postaci aukcji OZE oraz systemów FIT/FIP, które kończą się 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z projektowaną zmianą maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach tych systemów, zostanie wydłużony o 5 lat – do „30 czerwca 2026 r.”. Jest to jedna z najważniejszych zmian, które zostały określone w projekcie nowelizacji.

Warunkiem wprowadzenia tych zmian, jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania, że zmiany określone w przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Inne ważne zmiany

W projekcie, znalazła się również propozycja potwierdzenia na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE odnawialnego źródła energii. Aktualnie w zależności od Operatora, moc instalacji ustalana jest na podstawie mocy “po modułach” albo “po falowniku”.

Oprócz tego, w projekcie znajdują się również zmiany mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW; A także zmiany redakcyjne i porządkujące zmiany wprowadzonych w poprzednich nowelizacjach.

Nowelizacja ustawy na III kwartał 2020 r.

Organem odpowiedzialnym za nowelizację ustawy o OZE, a precyzyjnie za “Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu, a osobą odpowiedzialną – Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na III kwartał 2020 r.

Jakie zmiany w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie pod koniec sierpnia 2019 roku.

Poszerzenie definicji „prosumenta”

Wśród najważniejszych zmian, które zostały wtedy wprowadzone, było poszerzenie definicji Prosumenta. Dzięki nowelizacji, prosumentami mogą być praktycznie wszystkie podmioty, które zainstalują instalację o mocy do 50 kW, o ile wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Wydłużenie sesji w aukcjach energii

Kolejna istotna zmiana dotyczyła aukcji energii. Nowe rozwiązania dały więcej czasu na budowę zwycięskich projektów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii. Czas wydłużono do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i do 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie.

Modyfikacja tzw. ustawy odległościowej

Nowelizacja zmodyfikowała też tzw. ustawę odległościową, przez co pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021 r. Nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa roku 2024 r. Ustawa umożliwiła także tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych.

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły