Gmina Zamość – samorządność i społeczna inicjatywa

zamoscGmina Zamość jest jedną z największych gmin wiejskich w województwie lubelskim. W gminie zameldowanych jest ponad 23,5 tys. osób – najwięcej wśród gmin powiatu zamojskiego. Tworzenie przyjaznych warunków dla mieszkańców i inwestorów jest motywacją dla władz samorządowych i całej lokalnej społeczności.

Zmieniamy obraz Gminy Zamość poprzez infrastrukturę

W 1990 r. poprzez społeczne komitety telefonizacji i gazyfikacji oraz budowy dróg rozpoczęliśmy proces zmiany krajobrazu gminnych sołectw. Dzisiaj mamy 4 ujęcia wody, 126,92 km sieci wodociągowej i 77,42 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2505 gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej i 1379 do sieci kanalizacyjnej. Bezpieczeństwo użytkowników dróg zapewnia 54 km chodników i 3680 lamp oświetlenia ulicznego. Zmiany jakie zaistniały w gminie w ciągu 30 lat i potrzeby kolejnych inwestycji obrazuje sieć dróg gminnych. Ewidencja tych zaliczanych do kategorii publicznych obejmuje 140 km, z tego 100 km posiada nawierzchnię bitumiczną lub z kostki. Kolejne 23 km to drogi gminne wewnętrzne (osiedlowe) w rozwijającej się wciąż zabudowie. W latach 2014-2018 wspólnie z powiatem zamojskim wykonano 28 km nowych nawierzchni dróg powiatowych. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe, trzy drogi wojewódzkie oraz 15 dróg powiatowych.

Na rozwój Gminy Zamość wpłynęło pozyskanie środków unijnych. Od 2006 r. zrealizowano aż 66 projektów o wartości dofinansowania w wysokości ponad 46,7 mln złotych. A są realizowane już następne.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły