Zrównoważony rozwój powiatu płockiego to najwyższy priorytet

wywiadRozmowa z MARIUSZEM BIEŃKIEM, starostą powiatu płockiego

Rozmawiała: Ewa Ławnicka

W Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. czytamy: „Nasza wspólna przyszłość – zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. W jaki sposób powiat płocki wpisuje się w ten ważki kierunek rozwoju i działań człowieka?

– „Zrównoważony rozwój” to pojęcie bardzo inspirujące i wizjonerskie. Szkoda, że przez wielu polityków, szczególnie będących dzisiaj w opcji sprawującej władzę, tak nie dostrzegane, a czasem mam wrażenie, że też nie zrozumiałe. W mojej ocenie, każda strategiczna decyzja podejmowana w przestrzeni publicznej powinna w swych konsekwencjach przewidywać skutki dla przyszłych pokoleń. Tak jest właśnie w naszym samorządzie. Staramy się we wszystkich działaniach i procesach decyzyjnych wyeliminować przypadkowość i emocje, a skupiać się przede wszystkim na analizach i prognozowaniu scenariuszy konsekwencji.

Od lat naszym celom przyświeca wizja: „Powiat Płocki to dobre miejsce do życia, pracy i odpoczynku” – prosta wizja, ale w prostocie jest metoda. Należy przez to rozumieć, że wszystkie działania, które podejmujemy w swych założeniach, muszą osiągać cel zgodny z naszą wizją! Równoważymy nasze inwestycje, staramy się, aby żadna grupa społeczna nie była pominięta. Bezpośrednio i pośrednio wzmacniamy oraz rozwijamy koniunkturę gospodarczą regionu. Szczególną wagę przykładamy do ochrony środowiska, do inwestycji proekologicznych, jakości powietrza i odnawialnych źródeł energii. Edukacja to kolejny obszar, gdzie z niezwykłą starannością dbamy o właściwy rozwój przyszłych pokoleń. Reasumując, „zrównoważony rozwój” dla powiatu płockiego to najwyższy priorytet.

Czy ostatnie lata, to był dobry czas na inwestycje w powiecie płockim? Które z nich szczególnie pana cieszą?

– Funkcję starosty pełnię od grudnia 2014 r., za kilka tygodni będzie 7 lat. Takim podstawowym miernikiem rozwoju samorządu jest skala budżetu jakim dysponuje. Pierwszy budżet, jaki opracowałem i wykonałem za 2015 rok wynosił 91.164.769,71 zł, za rok 2020 jeszcze nie mogę ostatecznie, realnie ocenić wykonania, zatem ostatnim okresem porównawczym niech będzie budżet roku 2019, który wyniósł 127 562 949,57 zł. Różnica pomiędzy początkiem pierwszej kadencji i stanem na koniec 2019 r. to kwota 36 398 179,90 zł. Jest to wzrost dochodów o 40 proc. na przestrzeni pięciu lat. Taka dynamika wzrostu dochodów to efekt wielopłaszczyznowych działań rozwijających region, co w efekcie przekłada się na wzrosty dochodów podatkowych. Poza tym, dodatni wpływ na wzrost mają również pozyskiwane środki zewnętrzne. Pozyskujemy je ze wszelkich możliwych źródeł, choć najwięcej dofinansowania w tych latach pozyskaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kierowany przez marszałka Adama Struzika Urząd Marszałkowski jest przykładem modelowej współpracy pomiędzy donatorem a beneficjentem. Dzięki tej współpracy zrealizowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg, doposażyliśmy i rozwinęliśmy nasze szkoły czy chroniliśmy środowisko naturalne i bioróżnorodność. Dosyć skutecznie pozyskujemy środki z budżetu państwa. Infrastruktura drogowa, aktywizacja zawodowa, polityka społeczna – to zakres na jaki szczególnie je transferujemy. A co z tych przedsięwzięć cieszy najbardziej? Cieszy każdy sukces, ten malutki i ten wielki. Każda dziedzina życia jest ważna, każda wymaga szczególnej opieki, staranności, dbałości i zaangażowania. Do tego liczby mówią same za siebie, a to najlepszy miernik skuteczności.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • 500-lecie Grodziska Mazowieckiego

    Miasto wielu kultur i inwestycji Z Grzegorzem BENEDYKCIŃSKIM, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego rozmawia: Robert MATEJUK Panie burmistrzu, przez cały 2022 r. …

  • W powiecie płockim nie zwalniamy tempa rozwoju

    Rozmowa z Sylwestrem ZIEMKIEWICZEM, starostą płockim W wrześniu ub. r. został pan wybrany na starostę płockiego. Na jakich przedsięwzięciach skupił …

  • Musimy budować konkurencyjną gospodarkę

    Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja to przyszłość gospodarki. Czy wsparcie i rozwój Przemysłu 4.0 będą dotowane ze środków unijnych? O tym …