Mazowiecka Agencja Energetyczna

Profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu projektów energetycznych

Rosnące ceny energii, zmienność prawodawstwa i niestabilność otoczenia rynkowego wymagają stałego monitorowania rynku energetycznego. Nie jest to slogan, a codzienność dla kadry kierowniczej zarówno w podmiotach publicznych, jak i prywatnych.

Menedżerowie zarządzającymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych coraz częściej posiłkują się wyspecjalizowanymi podmiotami doradczymi przy wdrażaniu projektów optymalizujących zużycie, jak i koszty energii. Jest to jeden z kluczowych aspektów dla zachowania konkurencyjności, ale też wymóg ograniczenia emisyjności gospodarek światowych. 

Właśnie tego typu specjalistyczną agendą jest Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE – www.mae.com.pl). Samorząd Województwa Mazowieckiego, jako inicjator powstania Agencji, zdefiniował cele jej działalności jako wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej na terenie Mazowsza. Agencja promuje obywatelski model energetyki rozproszonej, oparty na odnawialnych źródłach energii. Ponadto, stanowi eksperckie wsparcie dla Zarządu Województwa Mazowieckiego, uczestnicząc w parach takich gremiów jak Mazowiecka Rada Innowacyjności, czy też Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

MAE funkcjonuje ponad dziesięć lat na rynku energetycznym, co zaowocowało szerokim portfolio zrealizowanych projektów, a także wypracowaniem specjalistycznych kompetencji i poszerzeniem zakresu funkcjonowania spółki. Strategicznym obszarem funkcjonowania Mazowieckiej Agencji Energetycznej niezmiennie pozostaje sektor finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. 

Mazowiecka Agencja Energetyczna intensywnie angażuje swoje zasoby w projekty międzynarodowe finansowane bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej. Aktualnie realizuje 7 tego typu przedsięwzięć, z takich programów jak Horizon2020 (E-FIX, RELaTED, POWER4BIO), Interreg Central Europe (PROSPECT2030, TARGET) oraz Interreg Europe (BOOSTEE-CE, EMPOWER). Są one znakomitą platformą nawiązywania kontaktów ogólnoeuropejskich oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w praktycznym wdrażaniu polityki klimatycznej UE. Mają też nieocenione znaczenie w budowaniu wiarygodności Mazowieckiej Agencji Energetycznej jako partnera w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.

Eksperci MAE podkreślają, że mimo ogólnoświatowej recesji wynikającej z pandemii, sektor efektywności energetycznej i OZE utrzymał bardzo wysoką dynamikę rozwoju. Tylko do połowy października 2020 r. złożono ok 174 tys. wniosków do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Mój Prąd”, a sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznych dofinansowanych w programie przekroczyła 1 GW. 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły