Nowe rozwiązania dla ciepłownictwa w ustawie antycovidowej

Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2020 r. projekt ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. nowe rozwiązania dla ciepłownictwa.

W ramach przyjętych rozwiązań antykryzysowych Minister Klimatu i Środowiska wniósł o wprowadzenie zmian umożliwiających skorzystanie ze szczególnych rozwiązań przez przedsiębiorstwa energetyczne dotyczących organizacji pracy oraz przedłużających ważność energetycznych świadectw kwalifikacyjnych i dozorowych.

– Dzięki tej nowelizacji zwiększymy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła do odbiorców w dobie pandemii. W sytuacjach szczególnych, wytwórcy i dystrybutorzyciepła będą mogli zapewnić nieprzerwane dostawy ciepła do odbiorców – powiedział minister Klimatu Michał Kurtyka.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na:

1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły