Gmina Dzierzkowice realizuje wiele projektów ze wsparciem funduszy

Gmina Dzierzkowice jest malowniczo położona na obszarze Wzniesień Urzędowskich w powiecie kraśnickim, w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Dzierzkowice to jedna z gmin powiatu kraśnickiego, zajmująca powierzchnię 86,8 km2, co stanowi 0,3 proc. powierzchni województwa. Na terenie gminy znajduje się 14 miejscowości: Dębina, Dzierzkowice-Góry, Dzierzkowice-Podwody, Dzierzkowice-Rynek, Dzierzkowice-Wola, Dzierzkowice-Zastawie, Krzywie, Ludmiłówka, Sosnowa Wola, Terpentyna, Wyżnianka, Wyżnianka-Kolonia, Wyżnica, Wyżnica-Kolonia.

Gmina Dzierzkowice ma charakter typowo rolniczy. Działalności tej sprzyjają dobre warunki naturalne, odpowiedni klimat o długim okresie wegetacyjnym. Największą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne, które stanowią 75,40 proc. jej powierzchni. Duża lesistość i zróżnicowane ukształtowanie terenu z charakterystycznymi wąwozami lessowymi, które powstały w wyniku trwającej przez wieki erozji wodnej sprawiają, że to atrakcyjne turystycznie miejsce do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wiele wąwozów znajduje się w prywatnych lasach zwanych tutaj potocznie dołami. Owe „doły” mają ciekawe, a wręcz przedziwne nazwy, na przykład: mrówczy, wodny, brzozowy, kaczy. Ciągną się one wzdłuż niemal całej południowej strony doliny rzeki Wyżnicy, poczynając od miejscowości Wyżnica, aż do Dzierzkowic-Woli oferując możliwość miłośnikom pieszych wędrówek odbywania wielogodzinnych spacerów. Bogata sieć dróg gminnych umożliwia turystykę rowerową, a oferta Schroniska Młodzieżowego w Dzierzkowicach-Woli (30 miejsc noclegowych, boisko sportowe, korty tenisowe i wiata rekreacyjna z grillem) pozwala na przyjęcie turystów spoza terenu gminy.

Największym, najciekawszym i zapewne najważniejszym zabytkiem Dzierzkowic jest drewniany kościół parafialny wraz z dzwonnicą. Znajduje się on w centrum miejscowości Dzierzkowice-Rynek. Pierwsze wzmianki o parafii dzierzkowickiej pochodzą z początku XIV wieku. Obecny kościół pw. Św. Stanisława i Św. Marii Magdaleny został wzniesiony w latach 1730-1748, konsekrowany w 1751 r. przez bpa Kajetana Sołtyka. Odnawiany w latach 1766-1781, następnie gruntownie restaurowany w 1892 r., ze znacznym podwyższeniem nawy, dobudową kruchty i otynkowaniem wnętrza. Po raz kolejny remontowany w 1975 i 1986 r. (wymiana podwalin, pokrycia dachu, zbicie tynku i wyłożenie wnętrza boazerią) oraz w 2004-2005 r. (wymiana posadzek).

Piękno natury jest ciągle uzupełniane inwestycjami, które poprawiają jakość życia mieszkańców oraz sprawiają, że gmina z roku na rok się zmienia.

Samorząd gminny nieustannie inwestuje w rozwój infrastruktury oraz w rozwój społeczny gminy i jej mieszkańców. Przykładem działań na rzecz polepszenia warunków życia na terenie gminy Dzierzkowice są inwestycje w drogi lokalne gminne, wewnętrzne i dojazdowe do pól. Zmieniany sukcesywnie plan zagospodarowania przestrzennego oferuje już teraz wiele terenów do zainwestowania, głównie na potrzeby mieszkalnictwa jednorodzinnego lub zabudowy rolniczej.

Samorząd lokalny skutecznie aplikuje zarówno o środki z Unii Europejskiej, jak również dofinansowanie krajowe. 

Najważniejszym z projektów, który został zrealizowany jest projekt pn. „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice” pod względem finansowym jest to największy projekt, jaki z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zrealizowała gmina Dzierzkowice. W ramach tego projektu zostały dostarczone i zainstalowane w domach mieszkańców 53 piece na biomasę oraz 609 instalacji kolektorów słonecznych. Realizacja projektu została zakończona w maju 2018 r.

Kolejną priorytetową inwestycją, która została zrealizowana z pomocą EFRR jest projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: „Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i części m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody”. Przebudowa tej najstarszej w gminie sieci wodociągowej była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a jego zakres obejmował budowę ponad 5 km sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz 140 przyłączami zakończonymi studzienkami wyposażonymi w nowoczesne wodomierze z odczytem radiowym.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły