Senackie komisje za zwiększeniem dotacji dla samorządów z 8 do 12 mld zł

Zwiększenie dotacji dla samorządów z budżetu państwa zakłada jedna z poprawek przyjętych podczas posiedzenia połączonych senackich komisji do nowelizacji ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.

Połączone senackie Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji zajęły się 6 października br.przyjętą w połowie września przez Sejm ustawą zmieniającą zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program „Polski Ład”. Opowiedziały się za wprowadzeniem licznych poprawek do tej ustawy. Zaakceptowano poprawki zgłoszone przez senatora Zygmunta Frankiewicza, który przejął je od Związku Miast Polskich, oraz przez senackie Biuro Legislacyjne. Głosowano także nad poprawkami przygotowanymi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Poprawki zgłoszone przez przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora Zygmunta Frankiewicza przewidują m.in. podwyższenie rekompensaty dla samorządów w stosunku do tej, którą założono w ustawie, a mianowicie w 2021 r. JST otrzymałyby z budżetu państwa 12,399 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, a nie planowane 8 mld zł. Zmierzają one również do zwiększenia udziałów JST we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stopniu zapewniającym uzupełnienie ubytków w ich dochodach własnych, spowodowanych zmianami uchwalonymi w latach 2019 i 2020 oraz tymi, które miałaby spowodować ustawa przyjęta przez Sejm.

Poprawki zaproponowane przez senackie Biuro Legislacyjne zakładają m.in. wejście w życie ustawy nie w dniu ogłoszenia, ale w terminie 14-dniowego vacatio legis. Część tych poprawek ma charakter legislacyjny, redakcyjny i doprecyzowujący.

Projekt ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program „Polski Ład” zakłada m.in. ujednolicenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazowałaby na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Według ustawy, dochody samorządów z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki mają być przekazywane w równych ratach miesięcznych. Zapisano też utworzenie nowej części subwencji ogólnej – czyli subwencję rozwojową – która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów. Przewidziano, że w tym roku samorządom będzie przekazane dodatkowe 8 mld zł, które mają zostać wykorzystane w roku 2022.

Źródło: senat.gov.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły