Wójt Krzysztof Urbaś zaprasza inwestorów do gminy Niemce

Gmina Niemce jest jedną z większych w województwie lubelskim. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 141 km kwadratowych. Położona w centralnej części Lubelszczyzny bezpośrednio graniczy ze stolicą województwa – Lublinem. W skład gminy wchodzi 29 sołectw, w których zamieszkuje ponad 20 tysięcy osób i ze względu na migrację mieszkańców Lublina do gmin podmiejskich liczba ta stale rośnie, świadczy o tym m.in. liczba wydanych numerów porządkowych budynków, która w 2021 r. wynosiła 312.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gminy są dwie drogi krajowe przebiegające przez jej teren. Pierwsza z nich, stanowiąca od jej początku oś rozwojową to droga krajowa nr 19 – Rzeszów, Lublin, Białystok, a druga to droga krajowa S12, która od niedawna przebiega północną obwodnicą Lublina przez jej tereny. W miejscowości Elizówka znajduje się węzeł komunikacyjny łączący obie te drogi, a zarazem tworzący bezpośrednie połączenie z całym krajem oraz z pobliskim Portem Lotniczym Lublin, do którego można dojechać w kilkanaście minut. Dzięki intensywnym pracom modernizacyjnym w ostatnich latach ponad 90 proc. wszystkich dróg gminnych posiada nawierzchnię asfaltową. Warto dodać, że przez teren gminy przebiega również linia kolejowa z bocznicą przeładunkową. Niebawem mają rozpocząć się również prace nad budową odcinka drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Lubartowem. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2022 rok, natomiast całość inwestycji ma być zakończona w 2024 r.

Na terenie gminy znajduje się spory zasób terenów usługowo-przemysłowych, których właścicielami są osoby prywatne. W obrębie ul. Szklarniowej, Leśnej i Przemysłowej w miejscowości Niemce to około 117 ha wolnych terenów, na których nie jest jeszcze prowadzona działalność przemysłowa, usługowa czy magazynowa. To tereny, które stwarzają szansę na rozwój istniejących firm, a zarazem rozpoczęcie własnej działalności w atrakcyjnej, bardzo dobrze położonej lokalizacji. Dodatkowo w pobliżu wymienionych wyżej terenów już od dawna w planach jest budowa Głównego Punktu Zasilającego tj. stacji elektroenergetycznej. Stałość dostaw i bezpieczeństwo energetyczne to kluczowy element rozwoju gminy oraz rozwoju istniejących, jak i potencjalnie nowych inwestorów.

Dla inwestorów, którzy poszukują gotowych rozwiązań biznesowych przy ul. Przemysłowej w Niemcach zlokalizowany jest Panattoni Park Lublin II, który oferuje nowoczesne powierzchnie produkcyjno-magazynowe. Istnieje tutaj możliwość elastycznego kształtowania modułów w celu dostosowania ich do potrzeb klientów. Do dyspozycji najemców są także miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych. Inwestycja składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni 75 108 m2. W jednym z nich powstała fabryka produkująca oświetlenie dla samochodów Varroc Lighting Systems, zatrudniająca ponad 350 osób. Fabryka w gminie Niemce jest drugą lokalizacją firmy w Polsce, zaraz po otwartym pod koniec 2017 r. Centrum Inżynierii w Krakowie i dwunastą fabryką Varroc na świecie.

Z większych zakładów działających na terenie gminy Niemce można wymienić między innymi zakład przetwórstwa mięsnego RYJEK, fabryka materiałów budowlanych PPMB S.A., zakład produkujący drzwi i okna POL-SKONE, zakład produkujący siatki podtynkowe do elewacji budynków z włókna szklanego PROXIM, wytwórnia makaronów AS-BABUNI, gospodarstwa szklarniowe LEONÓW I WICIŃSKI oraz Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka, jeden z największych rynków hurtowych we wschodniej Polsce. Co więcej, w miejscowości Niemce funkcjonuje Spółdzielczy Bank, który jak wynika z posiadanych dokumentów powstał w 1925 r. Obecnie posiada on 4 oddziały, 2 filie i 2 punkty kasowe. Od 1946 r. na terenie gminy Niemce działa także Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska”, zatrudniająca około 100 osób.

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś

  1. Lubelska 121, 21-025 Niemce

tel. 81 756 15 21, e-mail: info@niemce.pl

www.niemce.pl

 

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły