Jest to kolejny krok w rozwoju spółdzielni energetycznych

Ministrowie Klimatu i Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali rozporządzenie ws. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Jest to kolejny krok w rozwoju spółdzielni energetycznych. Dokument został opublikowany 30 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 703).

Ministrowie są zgodni, że spółdzielnie energetyczne mogą stanowić ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym, a w konsekwencji krajowym. Umożliwiają one bowiem zaangażowanie lokalnych społeczności w transformację energetyczną w sposób zrównoważony.

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38c ust. 14 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.610, z późn. zm.), które nakłada na ministra właściwego ds. klimatu obowiązek określenia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rozwoju wsi szczegółowego:

  1. zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii;
  2. sposobu dokonywania rozliczeń oraz sposobu wyliczania opłat z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
  • zakresu danych pomiarowych:
  • przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,
  1. udostępnianych przez sprzedawcę spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym;
  2. zakresu informacji dotyczących rozliczenia;
  3. podmiotowego zakresu spółdzielni energetycznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły