Forum Samorządów „Woda dla Polski”

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego
i
Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego”

serdecznie zapraszamy

do uczestnictwa w Forum samorządowym
„Woda dla Polski”,

które odbędzie się

27 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00
w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie przy alei Solidarności 62.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Udział w Forum jest bezpłatny i limitowany.
Rejestracja prowadzona jest do 23 czerwca br. poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: redakcja@gospodarz-samorzadowy.pl

Szczegółowy program wydarzenia*:

 1. Otwarcie Forum i powitanie uczestników Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 2. Zasoby wodne w Polsce
 • Realia, potrzeby, zagrożenia
  dr hab. Mikołaj Pniewski, prof. SGGW Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Inżynierii Środowiska.
 • System Monitoringu suszy rolniczej
  Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 1. Jak spowolnić spływ wody opadowej do Bałtyku?
 • Zobowiązania Polski do Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodnej
  Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności).
 • Aktualna polityka wodna i strategie ochrony wód
  Mirosław Kurz, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 1. Jakie zmiany w prawie powinny być wprowadzone, by udostępnić wodę dla celów rolniczych?
 • Marek Sawicki, poseł do Sejmu RP, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Stanisław Jastrzębski, wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, przedstawiciele samorządów.
 1. W jaki sposób zwielokrotnić zużycie wód komunalnych, użytkowych, przemysłowych? Czy grożą nam kary za łamanie unijnej dyrektywy ściekowej?
 • Marek Sawicki, poseł do Sejmu RP, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Stanisław Jastrzębski,wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, przedstawiciele samorządów.

* program może ulec nieznacznym modyfikacjom

Serdecznie zapraszamy!!!


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

 • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

  27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

 • Samorządowy głos powiatów

  Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

 • Finansowy bodziec pamięci Marka Baumana

  Poznaliśmy tegorocznych laureatów Stypendiów Naukowych im. Marka Baumana. To wyjątkowe wyróżnienie ustanowione dla uczczenia pamięci wieloletniego skarbnika województwa, którego praca …