Wody nie da się niczym zastąpić

– Wody niestety nie da się niczym zastąpić, dlatego jesteśmy od niej całkowicie zależni. Jest wykorzystywana do spożycia przez ludzi, do celów socjalno-bytowych, ale także w rolnictwie, przemyśle, energetyce, przez co śmiało można powiedzieć, że jest czynnikiem decydującym o poziomie życia społeczeństwa – podkreślił  Adam Struzik, marszałek Mazowsza 27 czerwca 2022 r. w Warszawie podczas Forum Samorządowego „Woda dla Polski”.

Prezentujemy wystąpienie Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego:

Szanowni Państwo,

serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na Forum samorządów pt. Woda dla Polski współorganizowanym z Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcą „Gospodarza. Poradnika samorządowego”.

Tematyka dzisiejszego spotkania jest niezwykle ważna, bo dotyka zagadnienia zasobności i jakości wody w Polsce.

Nasz kraj jest niestety zaliczany do krajów ubogich w zasoby wodne, a zagrożenie kryzysem wodnym wzrasta wraz z postępującymi zmianami klimatu. Coraz częściej obserwujemy ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, obfite opady deszczu czy długotrwałe susze. Takie są właśnie następstwa zmian klimatycznych, które w mojej ocenie, są największym wyzwaniem cywilizacyjnym z jakim przyszło się nam kiedykolwiek zmierzyć. 

Susza coraz bardziej doskwiera rolnictwu, które jest bardzo zależne od warunków pogodowych. Plony są zauważalnie mniejsze, co niestety przekłada się także na wzrost cen żywności.

Występująca od kilku lat i przedłużająca się susza meteorologiczna powoduje obniżanie się poziomu zwierciadła wody w studniach zaopatrujących wodociągi, w wyniku czego, nie tylko rolnicy, ale także indywidualni odbiorcy doświadczają ograniczeń w dostępie do wody. Taka sytuacja wystąpiła na przykład w gminie Góra Kalwaria.

Mając świadomości wagi problemu samorząd Mazowsza angażuje się w działania mające pomóc w walce ze skutkami zmian klimatu. Przykładem takiego działania jest przedsięwzięcie polegające na finansowym wsparciu lokalnych samorządów w zakresie zakupu i montażu stacji meteorologicznych, pracujących w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Szerzej o tej inicjatywie opowie Pan Marcin Podgórski – dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie.

Wody niestety nie da się niczym zastąpić, dlatego jesteśmy od niej całkowicie zależni.

Jest wykorzystywana do spożycia przez ludzi, do celów socjalno-bytowych, ale także w rolnictwie, przemyśle, energetyce, przez co śmiało można powiedzieć, że jest czynnikiem decydującym o poziomie życia społeczeństwa.

Problemem jest jednak nie tylko niedobór wody, ale także jej jakość. Środowisko wodne jest nieustannie narażone na zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe, będące wynikiem działalności człowieka.

Woda jest przecież zasobem ograniczonym, dlatego trzeba nią racjonalnie zarządzać, należy ją chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób.

Nie sposób mówić o ochronie wód bez poruszenia kwestii zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy ściekowej, zgodnie z którą musimy wyposażyć zarówno aglomeracje miejskie, jak i zamieszkane w odpowiednim stopniu gminy wiejskie w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków. Inwestycje te z pewnością przyczynią się do ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ich niekorzystnego wpływu na stan środowiska wodnego. Jednakże póki co pojawiają się problemy w realizacji tych zobowiązań, czego konsekwencją mogą być dotkliwe kary finansowe, które mogą zostać nałożone na nasz kraj przez UE.

Tematyka zasobów wodnych, jak widać, jest bardzo szeroka.

Główny cel wydaje się być jeden: zapewnienie bezpieczeństwa wodnego Polaków, czyli dostępu do niezbędnej ilości wody w określonym czasie, oczywiście wody dobrej jakości.

Ale jak to osiągnąć? Jak zwiększyć dyspozycyjne zasoby wodne i jak poprawić jakość wód? W jaki sposób złagodzić skutki suszy? Czy realizacja założeń dyrektywy ściekowej jest zagrożona?  Czy Polsce grożą kary finansowe za niewypełnienie wymogów unijnej dyrektywy ściekowej?

Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytania poznamy na dzisiejszym Forum, a płynące z niego wnioski przyczynią się do wdrożenia rozwiązań służących poprawie bilansu wodnego i jakości wody w naszym kraju.

Zapraszam Państwa do wysłuchania wystąpień prelegentów i wzięcia udziału w dyskusji.

Życzę owocnego spotkania.

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły