Problemy z odpadami

O postępowaniu z odpadami komunalnymi po przetworzeniu ich w instalacjach mechaniczno-biologicznych NIK negatywnie oceniła skuteczność monitorowania przez organy administracji publicznej …

Czytaj Więcej

Dług publiczny – nowe wyzwania

Samorządy starały się zmniejszać wielkość zadłużenia i koszty jego obsługi Przed wybuchem pandemii SARS-Cov-2 sektor finansów publicznych (z wyjątkiem części …

Czytaj Więcej