Kontakt

Redakcja:
ul. Erazma Ciołka 15
01-445 Warszawa
tel./fax 22 620 60 29

Redaktor naczelny: Robert Matejuk
Sekretarz redakcji: Barbara Sumińska


Dział Marketingu i Reklamy:
Ewa Ławnicka
tel. 22 620 74 47
e-mail: e.lawnicka@gospodarz-samorzadowy.pl


Dział kolportażu i prenumeraty:
Janina Tomczyk
tel. 22 620 86 68
e-mail:  redakcja@gospodarz-samorzadowy.pl