Hodowlę koni uczynimy dochodową

Rozmowa z Marianem Pankowskim – prezesem Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego Gałopol – Gałowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gałowie. • Gałopol-Gałowo …

Czytaj Więcej